KİLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Kimlik Bildirim SistemiŞİFRE ALMAK İÇİN MÜRACAAT EDECEK ŞAHIS VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER


Tüzel Kişiler İçin
A- İŞLETMECİNİN KENDİSİ VEYA ORTAKLARDAN BİRİSİNİN ŞİFRE ALMAK İÇİN BAŞVURMASI HALİNDE

• FORM–1 İNTERNET BAŞVURU çıktısı,
• VERGİ LEVHASI,
• TİCARET SİCİL GAZETESİ ONAYI

B- İŞLETMECİNİN ÇALIŞANLARDAN(Mesul Müdür, Personel Müdürü, Şef vs.) BİRİSİNİ GÖREVLENDİRMESİ HALİNDE

• FORM–1 İNTERNET BAŞVURU çıktısı,
• DİLEKÇE (Şirkette çalışan yetkili elemanlarından birini görevlendirdiğine dair) Açıklama: Dilekçe işyerinin bağlı olduğu Polis Merkezi Amirliğine hitaben yazılacaktır. Örnek Dilekçe
• İMZA SİRKÜLERİ
• TİCARET SİCİL GAZETESİ ONAYI
• VERGİ LEVHASI


Şahıs Firmaları İçin
A- İŞLETMECİNİN KENDİSİ ŞİFRE ALMAK İÇİN BAŞVURMASI HALİNDE

• FORM–1 İNTERNET BAŞVURU çıktısı,
• VERGİ LEVHASI

B- İŞLETMECİNİN ÇALIŞANLARDAN(Mesul Müdür, Personel Müdürü, Şef vs.) BİRİNİ GÖREVLENDİRMESİ HALİNDE

• FORM–1 İNTERNET BAŞVURU çıktısı,
• DİLEKÇE (Şirkette çalışan yetkili elemanlarından birini görevlendirdiğine dair) Açıklama: Dilekçe işyerinin bağlı olduğu Polis Merkezi Amirliğine hitaben yazılmalı Örnek Dilekçe
• İMZA SİRKÜSÜ
• VERGİ LEVHASI